Baş Ağrısı İle Başlıyor Sonra Felç Ediyor
Baş ağrısı ile başlıyor sonra felç ediyor
Baş ağrısı ile başlıyor sonra felç ediyor

Hayatla bağımızın en büyük oyuncularından biri Karotis(Şah damarı) rahatsızlığını biliyor musunuz?Karotis darlığı nedir nasıl oluşur?
Karotis darlığının sebeplerini ve tedavi yöntemlerini Nöroradyoloji uzmanı. Dç.Dr.Eren Erdem yanıtladı:

Boyunun her iki yanında bulunan ve beyine kan akışını sağlayan ana damarlar olan şah damarlarına Tıp dilinde karotis denir.Beynin beslenmesinde büyük önem taşıyan Karotis damarlarında yaşanan problemler sonucu oluşan darlık ve tıkanıklığa Karotis darlığı denir.

Baş ağrısı ile başlıyor sonra felç ediyor

İlerleyen yaşlarda daha sık görülen Karotis darlığı beyin fonksiyonlarında kayıp veya geçici ve kalıcı felç gibi problemlere yol açabilir.Karotis darlığının en önemli sebebi ise damar sertliğidir.Ve diğer Kalp damar hastalıkları ile birlikte sık görülür.

Karotis darlığının ileri yaşlardaki insanların genç insanlara göre daha sık görüldüğünü belirten Dr Erdem: Bunun sebebi ilerleyen yaşlarla birlikte vücuttaki damarların aynı oranda yıpranmasıdır.Yıpranan damarlarda sertleşme sıklıkla rastalnır.Dr.Erdem”Ailede Kalp ve damar hastalığı bulunan kişilerde Karotis olma olasılığının daha fazla olabileceğini bildirdi.Ayrıca Diyabet hastalarında da aynı risk bulunmaktadır.

Karotis darlığında genetik faktörlerin dışında da değinen Dr.Erdem :Sigara kullanımı da Karotis rahatsızlığını tetikleyen nedenlerden biridir.Sigara kullanımına bağlı vücuda giren karbondioksit sonucunda damarlarda gezinen temiz kanın kirlenmesi ve görevini tam olarak yerine getirmemesi durumunda damarlarda hasar oluşmaktadır.

Hipertansiyon Karotisi tetikleyen bir diğer faktördür.Aniden yükselen tansiyon ile birlikte oluşan tepkimeler damardaki akışı bozmaktadır.Ve damarlara zarar vermektedir.

Karotis darlığı belirtileri nelerdir?

Karotis darlığı ve tıkanıklığı yaşayan hastaların bir çoğunun belirtileri farkedemediklerini söyleyen Dr.Erdem:Başka bir rahatsızlık üzerine ya da kontrol amaçlı yapılan renkli doppler ultrasonografi ‘de bulgulara rastlanabilir.Belirtilerin

 oluşabileceği hastalara baktığımızda ise geçici veya kalıcı inmeler gerçekleşmesi söz konusudur. Bu da görme kaybı, konuşma bozukluğu, kol ve bacakta oluşabilecek felç şeklinde sonuçlara sebep olabilmektedir. Bu oluşan sonuçların hepsi geçici veya kalıcı olarak değişkenlik göstermektedir.

Bu tarz inmelere yol açan asıl sebep beyine giden damarların daralması sonucu dolaşımın durmasıdır. Dolaşımın durduğu bölgeye göre ise bahsettiğimiz fonksiyonel bozukluklar ortaya çıkmaktadır. Karotis darlığı sonucunda oluşacak inmelerin şiddetine göre bu bulguların geçici veya kalıcı olması durumu gözlenir. İnme şiddetinin az olduğu hastalarda geçici fonksiyonel bozukluklar görülür buna da iskemik atak adı verilmektedir.

İnme şiddetinin fazla olduğu hastalarda ise fonksiyonel kayıplar kalıcı olacaktır ve hastaları kaybetme riski söz konusudur.” şeklinde konuştu.

Karotis darlığı sebebiyle oluşabilecek hafif belirtilere de dikkat çeken Dr. Eren Erdem, “Baş dönmesi, denge bozukluğu, vücudun belirli bölgelerinde güç kayıpları, konuşma ve anlama bozukluğu, gözlerde oluşabilecek görme kayıpları ve aniden başlayan sebepsiz baş ağrıları hafif belirtiler olarak kabul edilebilir.” dedi.

Karotis darlığı tedavisi nasıl yapılır?

Girişimsel Nöroradyoloji Uzmanı Doç. Dr. Eren Erdem tedavi sürecine başlamadan önce tanı koyma sürecinin öneminin altını çizdi ve “Hastanın şikayetleri göz önünde bulundurularak kesin tanı konmak üzere görüntüleme yöntemlerine başvurulur. Bu görüntüleme yöntemleri ise; renkli doppler ultrasonografisi, MR anjiyografisi, BT anjiyografisi ve klasik anjiyografidir.” diye konuştu. 

Karotis darlığında iki farklı tedavi yöntemi söz konusu olduğunu belirten Doç. Dr. Eren Erdem, “Bu yöntemler açık ameliyat ve kapalı yöntemdir. 

Açık Ameliyat(Karotis edarterektomisi): Açık ameliyat lokal, spinal ya da genel anestezi ile yapılabilir. Damarlarda ki darlığı oluşturan plak cerrahi müdahale sonucu çıkarılır, operasyon sonrasında hastanın 2-3 gün kadar hastanede yatması gerekmektedir.

Kapalı (Endovasküler) Yöntem: Bu yöntem yüksek teknolojiye sahip anjiyografidir. Tecrübeli hekimler tarafından uygulanması gereken işlemde kateter denilen ince hortumlarla kasıktan daralmış damara ulaşılır ve stent koyularak darlık giderilir.

İşlem sırasında beyne pıhtı atmasını önlemek için geçici olarak damarın içine şemsiye şeklinde koruyucu bir alet konur. Böylece komplikasyon riski açık ameliyatla aynı oranlara inmiş olur. Bu yöntemde açik ameliyatta görülen geçici ya da kalıcı ses kısıklığı, yutkunma güçlüğü, kanama riskleri yoktur.” şeklinde konuştu.

Kaynak:Milliyet/Pembe nar

Spread the love


Bir yanıt yazın